top of page

KONFLIKTHANTERING

Genom att förstå och kunna hantera konflikter har du möjlighet att ligga steget före och förebygga infekterade situationer – stora som små.

Innehåll och upplägg

Vad är en konflikt? Hur kan du förebygga en konflikt? Hur kan du hantera en konflikt som uppstått? Under denna utbildningsdag kommer du att få ökad kunskap och förståelse för dessa frågor. Du kommer att få lära dig olika tekniker och få verktyg för att kunna hantera olika typer av konflikter – alltifrån en enklare konflikt till en konflikt som eskalerat. Metoden behöver anpassas utifrån varje unik situation. 

Under dagen kommer du att få ta del av teorier, olika tekniker och verktyg som underlättar din kommunikation med andra. Teorierna varvas med träning i en trygg miljö. Det kommer också att finnas tid för erfarenhetsutbyte och egen reflektion – som ligger till grund för en enklare handlingsplan att arbeta vidare med på hemmaplan.   

Antal deltagare

9 – 15 deltagare 

Omfattning

1 dag

Vill du veta mer om utbildningen eller göra en intresseanmälan. Klicka här.

INDIVIDUELL COACHING

 

Utbildningen kan kompletteras med individuell coaching. Coachingen utgår från dina behov och fokuserar på det som du vill utveckla. Målet är att du med hjälp av coachingen hittar en väg framåt. Tre till sex coachingssamtal kan göra stor skillnad – då metodiken är handlingsinriktad. 

Givetvis kan du också välja individuell coaching – utan att gå utbildningen. 

Vill du veta mer om kursen eller göra en intresseanmälan. Klicka här

bottom of page