top of page
shutterstock_110830289.jpg

Ta hjälp av en erfaren HR konsult om era resurser inte räcker till eller om ni behöver förstärkning under en period. 

 

HR stödet kan variera – alltifrån att bygga upp en hel HR funktion till att ta fram en specifik HR process eller chefstöd.

 

Omfattningen av HR stödet kan också variera – från ett kortare projekt till en mer kontinuerlig lösning där ni få HR stöd varje vecka under en längre period. 

Är din organisation i behov av HR kompetens?
 

Ta hjälp av en erfaren HR konsult som hjälper din organisation att bygga upp en funktionell HR struktur och som kan ge stöd till chefer i personalfrågor.

Är din organisation i behov av stöd för att ta fram HR processer?
 

Ta hjälp av en erfaren HR konsult som hjälper din organisation att ta fram HR processer och handböcker inom HR området.
 

Är din organisation i behov tillfälligt HR stöd?
 

Hyr in en erfaren HR konsult för att täcka upp ett tillfälligt behov på din HR avdelning. En HR konsult kan också vara till stor hjälp om ni har ett temporärt behov av förstärkning.

Har din organisation behov av chefsstöd?
 

Ta hjälp av en ledarutvecklare med HR kompetens som utbildar, coachar, handleder och stöttar chefer så att de kan hantera svåra situationer och bli trygga i sig själva och i sin ledarroll.

Tillbaka HR 1
bottom of page