top of page

CHEFSTÖD

Många gånger behöver chefen ett stöd eller ett bollplank för att kunna hantera svåra situationer som uppstår. Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller långvarigt, det vill säga att det finns ett kontinuerligt behov stöd över tid så att chefen blir trygg i sin ledarroll. Oavsett behoven kan det vara till stor hjälp att ta in en erfaren ledarutvecklare som också har lång erfarenhet inom HR området.

UTBILDNING & STÖD I CHEFSROLLEN

Som ledarutvecklare med HR kompetens utbildar jag cheferna inom HR området – så att de enklare kan uppfylla sitt chefsansvar, samt stöttar och coachar cheferna när de behöver hjälp, exempelvis i ett personalärende. Stödet kan vara tillfälligt eller av mer fortlöpande karaktär. Om det finns behov kan jag också utbilda cheferna inom kommunikation- och ledarskapsområdet så att de blir trygga i sig själva och i sin ledarroll. 

KONFLIKTHANTERING

Om det uppstår en konflikt på arbetsplatsen som är svår att lösa kan det vara fördelaktigt att ta in en tredje part som stöd. Det finns många sätt att hantera en konflikt. Antingen kan chefen få ett stöd för att i sin tur känna sig stärkt och få med sig verktyg så att hen hantera konflikten på egen hand. Om konflikten eskalerat kan det vara bättre att en tredje part som går in som medlare för att lösa upp konflikten som uppstått. 

 

Ledarutvecklaren kan också utbilda och hjälpa chefen att ta fram strategier för att förebygga att konflikter uppstår.

INDIVIDUELL COACHING

Individuell coaching stärker chefen i sin ledarroll. Coachingen utgår från chefens och organisationens behov och fokuserar på det som behöver utvecklas. Som coach stöttar och utmanar jag chefen – med målet att chefen med hjälp av coachingen hittar en väg framåt och blir stärkt i sig själv och i sin roll.

Individuella coachingssamtal kan göra stor skillnad – då metodiken är handlingsinriktad. 

Ledarutvecklare med HR kompetens

Jag heter Carina Brundell och är personalvetare, diplomerad coach (ACC utbildning) och certifierad UGL handledare. 

Jag har själv varit chef och ledare och har stor förståelse för de utmaningar som cheferna möter. Min långa erfarenhet av att utbilda, coacha och stötta chefer och ledare på alla nivåer gör mig till en trygg ledarutvecklare. Jag utbildar inom områdena HR, bemanning, kommunikation och ledarskap. Pedagogiken på mina utbildningar består av en mix av teorier, praktiska verktyg, reflektion och träning – vilket bidrar till ökad självinsikt och möjlighet till att omsätta kunskaperna till praktisk handling på hemmaplan. Jag har också lång och bred erfarenhet av operativt och strategiskt HR arbete.

Som person har jag lätt för att sätta mig in i nya situationer och blir snabbt engagerad. Min genuina nyfikenhet och vilja att förstå sammanhanget och var organisationen befinner sig, gör att jag på bästa sätt kan bidra med sin kompetens. Jag har lätt för att strukturera upp arbetet och se helheten samt god förmåga att bygga processer som passar in i organisationsstrukturen. Att leverera med kvalitet är för mig en självklarhet. När jag går in i ett uppdrag – tar jag stort ansvar för att uppnå önskat resultat.

Läs mer om mig på LinkedIn.

 

Om du har några frågor, vill veta mer om mig, vill ha konsultation eller prisuppgifter. Vänligen kontakta mig här.

bottom of page