top of page

TILL MINDRE BOLAG

HR STÖD

En mindre organisation som har behov av HR kompetens kanske inte har utrymme att anställa en person. Då kan det vara till stor hjälp att ta in en erfaren HR konsult. 

 

Som konsult är jag van att snabbt sätta sig in i olika organisationskulturer och förstå behoven. Jag hjälper din organisation att bygga upp en funktionell HR struktur och om behovet finns även ge ett HR stöd till chefer och ledare.
 

Uppdraget brukar omfatta en till två dagar i veckan under längre period.

Uppbyggnad av en funktionell HR struktur

Som konsult lyssnar jag in organisationens behov och gör en genomlysning av befintlig struktur. Därefter bygger jag upp en HR struktur som följer aktuell lagstiftning – genom att ta fram policys, riktlinjer, processer och handböcker.

Chefsstöd

Om det finns behov så kan jag också utbilda cheferna inom HR området så att de enklare kan uppfylla sitt chefsansvar, samt stötta och coacha cheferna när de behöver hjälp. Jag kan även utbilda cheferna inom kommunikation och ledarskapsområdet så att de blir trygga i sig själva och i sitt ledarskap.

HR Konsult

Jag heter Carina Brundell och är personalvetare, diplomerad coach (ACC utbildning) och certifierad UGL handledare. 

 

Jag har lång och bred erfarenhet av operativt och strategiskt HR arbete och har genom åren skapat en mängd HR processer, handböcker och utbildningsmaterial. Min egen erfarenhet som chef hjälper mig att förstå de situationer och utmaningar som chefer och ledare kan hamna i. Jag har också många års erfarenhet av att utbilda, coacha och stötta chefer och ledare på alla nivåer, vilket gör mig till en trygg HR Partner. Jag utbildar inom områdena HR, bemanning, kommunikation och ledarskap.

 

Som person har jag lätt för att sätta mig in i nya situationer och blir snabbt engagerad. Min genuina nyfikenhet och vilja att förstå sammanhanget och var organisationen befinner sig, gör att jag på bästa sätt kan bidra med min kompetens. Jag har lätt för att strukturera upp arbetet och se helheten, samt god förmåga att bygga processer som passar in i organisationsstrukturen. Att leverera med kvalitet är för mig en självklarhet. När jag går in i ett uppdrag tar jag stort ansvar för att uppnå önskat resultat.

Läs mer om mig på LinkedIn.

 

Om du har några frågor, vill veta mer om mig, vill ha konsultation eller prisuppgifter. Vänligen kontakta mig här.

bottom of page