top of page

UGL

UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE

Öka din självinsikt och kommunikation för att bli trygg i dig själv och i ditt ledarskap.

Innehåll och upplägg

Under fem dagar får du möjlighet att utvecklas på ett personligt plan. Genom kursen kommer du att få ökad självinsikt och en ökad förståelse för hur du påverkar och hur du påverkas av andra, samt hur känslor och behov inverkar på våra relationer.

Du får ökad kunskap och förståelse om hur grupper utvecklas, vilka faktorer som påverkar gruppers utveckling och vilken typ av ledarskap som är gynnsamt beroende på vilken utvecklingsnivå gruppen befinner sig på.

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning. Det ges mycket tid för reflektion – individuellt och tillsammans med de andra deltagarna. Upplevelserna på kursen i kombination med reflektion kommer att ge dig nya perspektiv, ökad medvetenhet och nya insikter. Du har också möjlighet att träna och testa nya beteenden i en trygg miljö. Till detta får du också med dig många olika teorier och verktyg som du också kan använda efter kursen.

Utbildningen genomförs i internatform och leds av två handledare som är certifierade av Försvarshögskolan. Försvarshögskolan är ägare av UGL konceptet och har tagit fram kursmaterialet och fortsätter ständigt att utveckla innehållet i kursen. 

Antal deltagare

8 – 12 deltagare 

Omfattning

5 dagar 

Vill du veta mer om kursen eller göra en intresseanmälan. Klicka här.

INDIVIDUELL COACHING

 

Utbildningen kan kompletteras med individuell coaching. Coachingen utgår från dina behov och fokuserar på det som du vill utveckla. Målet är att du med hjälp av coachingen hittar en väg framåt. Tre till sex coachingssamtal kan göra stor skillnad – då metodiken är handlingsinriktad. 

Givetvis kan du också välja individuell coaching – utan att gå utbildningen. 

Vill du veta mer om kursen eller göra en intresseanmälan. Klicka här

bottom of page