top of page

UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Utveckla ditt sätt att kommunicera så att du kan hantera olika typer av situationer som uppstår i dina relationer.

Innehåll och upplägg

Kommunikation är kanske en av de viktigaste byggstenarna för att bygga goda relationer och gott ledarskap. Under denna utbildning kommer du att få grundläggande kunskaper inom kommunikation – vilket ger dig en ökad förståelse för hur du påverkar och hur du själv påverkas av andra genom sättet att kommunicera. Genom en ökad medvetenhet kan du enklare anpassa din kommunikation och på så sätt förebygga konflikter och utveckla dina relationer. 

Under dagen kommer du att få ta del av teorier, olika tekniker och verktyg som underlättar din kommunikation med andra. Teorierna varvas med träning i en trygg miljö. Det kommer också att finnas tid för erfarenhetsutbyte och egen reflektion – som ligger till grund för en enklare handlingsplan att arbeta vidare med på hemmaplan. 

Antal deltagare

9 – 15 deltagare 

Omfattning

1 dag

Vill du veta mer om utbildningen eller göra en intresseanmälan. Klicka här.

INDIVIDUELL COACHING

 

Utbildningen kan kompletteras med individuell coaching. Coachingen utgår från dina behov och fokuserar på det som du vill utveckla. Målet är att du med hjälp av coachingen hittar en väg framåt. Tre till sex coachingssamtal kan göra stor skillnad – då metodiken är handlingsinriktad. 

Givetvis kan du också välja individuell coaching – utan att gå utbildningen. 

Vill du veta mer om kursen eller göra en intresseanmälan. Klicka här

bottom of page