top of page

HR PROCESSER

Ibland räcker inte tiden till för det strategiska HR arbetet och då kan det vara till stor hjälp att ta in en erfaren konsult.

 

Som konsult är jag van att snabbt sätta sig in i olika organisationskulturer och förstå behoven. Jag är flexibel och kan arbeta fokuserat under en kortare period eller arbeta någon dag i veckan under en lite längre period om det passar uppdraget bättre.

Några exempel på processer som konsulten kan hjälpa till att ta fram

  • Process för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

  • Rehabiliteringsprocess 

  • Medarbetarsamtalsprocess

  • Lönerevisionsprocess

  • Rekryteringsprocess

Några exempel på handböcker som konsulten kan hjälpa till att ta fram 

  • Personalhandbok

  • Arbetsmiljöhandbok

HR Konsult

Jag heter Carina Brundell och är personalvetare, diplomerad coach (ACC utbildning) och certifierad UGL handledare.

 

Jag har lång och bred erfarenhet av operativt och strategiskt HR arbete och har genom åren skapat en mängd HR processer, handböcker och utbildningsmaterial. Min egen erfarenhet som chef hjälper mig att förstå de situationer och utmaningar som chefer och ledare kan hamna i. Jag har också många års erfarenhet av att utbilda, coacha och stötta chefer och ledare på alla nivåer, vilket gör mig till en trygg HR Partner. Jag utbildar inom områdena HR, bemanning, kommunikation och ledarskap.

 

Som person har jag lätt för att sätta mig in i nya situationer och blir snabbt engagerad. Min genuina nyfikenhet och vilja att förstå sammanhanget och var organisationen befinner sig, gör att jag på bästa sätt kan bidra med min kompetens. Jag har lätt för att strukturera upp arbetet och se helheten, samt god förmåga att bygga processer som passar in i organisationsstrukturen. Att leverera med kvalitet är för mig en självklarhet. När jag går in i ett uppdrag tar jag stort ansvar för att uppnå önskat resultat.

Läs mer om mig på LinkedIn.

 

Om du har några frågor, vill veta mer om mig, vill ha konsultation eller prisuppgifter. Vänligen kontakta mig här.

bottom of page